Crveni Signal

akcionarsko društvo za saobraćaj i tehniku

Dobrodošli!

Akcionarsko društvo za saobraćaj i tehniku »Crveni signal« Beograd, osnovano je 1969. godine.

Osnovna delatnost društva je obuka budućih vozača i širenje saobraćajne kulture. Pored toga društvo se već duži vremenski period pretežno bavi rentiranjem poslovnog prostora na nekoliko atraktivnih lokacija koje poseduje u gradu.

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije Rešenjem br. BD 174423/2006 od 30. oktobra 2006. godine.